מי אנחנו?

הקואליציה לבריאות הציבור היא עמותה הפועלת להפחתת התחלואה מזיהום סביבתי בעיקר באזור הצפון ומפרץ חיפה, שהוקמה מתוך שותפות של 17 ארגונים סביבתיים למען בריאות הציבור. הקואליציה מאמינה שלכל תושב ותושבת בישראל הזכות לנשום אוויר נקי, לחיות בסביבה בריאה ולכל אחד ואחת יכולת להשפיע על המקום שבו הם בוחרים לחיות. מטרותיה המרכזיות הן: הפחתת זיהום האוויר בעיקר מתעשייה ותחבורה, קידום מחקר החושף את הקשר שבין זיהום סביבתי ובריאות, הנגשת מידע מקצועי ועיבודו לקהל הרחב.

קראו עוד >>